ANUNȚ SELECȚIE PERSONAL

DENUMIREA POSTULUI

Personal igienizare/curățenie

NIVELUL POSTULUI: execuție

ATRIBUȚII:

  1. Efectuează igienizarea spațiilor repartizate
  • Cabinetul este igienizat permanent pentru încadrarea în parametrii prevăzuți de normele igienico-sanitare specifice
  • Igienizarea este efectuată prin utilizarea materialelor de igienizare specifice
  • răspunde de curățenia și dezinfecția în locurile special amenajate
  • realizează igienizarea spațiilor de lucru, diverselor suprafețe de contact, obiectelor sanitare, mânerelor, uşilor, barelor de susţinere prin utilizarea substanţelor dezinfectante adecvate locului de dezinfectat în conformitate cu prevederile legislative în vigoare;
  1. Colectează, sortează şi depozitează gunoiul în spaţii special amenajate
  2. Respectă prevederile Regulamentului intern, a legislaţiei în domeniu, procedurile delucru, precum şi celelalte reguli şi regulamente existente în unitate, dispoziţii, decizii, circulare si hotărâri ale Conducerii

CERINŢELE POSTULUI :

Cunoştinţe: tipuri de operaţii de curăţire, suprafeţe de curăţat, spaţii de curăţat şi scule şiutilaje cu acţionare manuală, modalităţi de îndepărtare a murdăriei, materiale şi produse pentru curăţat.

Deprinderi: îndemânare, precizie, rigurozitate, deţinerea abilităţilor fizice necesareîndeplinirii atribuţiilor din prezenta fişă.

Alte cerinţe : responsabilitate, disciplină, echilibru şi stăpânire de sine, corectitudine.

PERSOANA SELECTATĂ TREBUIE SĂ SE ÎNCADREZE ÎNTR-UNA DINTRE CATEGORIILE DEFAVORIZATE:

(a) nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni;

(b) are vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani;

(c) nu a absolvit o formă de învățământ liceal sau nu deține o calificare profesională (Clasificarea

Internațională Standard a Educației 3) sau se află în primii doi ani de la absolvirea unui ciclu de

învățământ cu frecvență și nu a avut încă niciun loc de muncă stabil remunerat;

(d) are vârsta de peste 50 de ani;

(e) trăiește singur, având în întreținerea sa una sau mai multe persoane;

(f) lucrează într-un sector sau profesie într-un stat membru în care dezechilibrul repartizării

posturilor între bărbați și femei este cel puțin cu 25 % mai mare decât media națională a dezechilibrului repartizării posturilor între bărbați și femei în toate sectoarele economice în statul membru respectiv și aparține sexului subreprezentat;

(g) este membru al unei minorități etnice dintr-un stat membru și are nevoie să își dezvolte competențele lingvistice, formarea profesională sau experiența în muncă pentru a-și spori șansele de a obține un loc de muncă stabil;

(h) nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 12 luni și aparține uneia dintre

categoriile (b)-(g) menționate

(i) este recunoscută ca lucrător cu handicap conform legislației naționale

(j) prezintă o incapacitate fizică, mentală, intelectuală sau senzorială de durată care, în

interacțiune cu diferite bariere, poate împiedica participarea sa deplină și efectivă într-un mediu

de lucru, în condiții de egalitate cu alți lucrători.

Persoanele interesate pot trimite CV-ul pe adresa contact@dermatologie-brasov.ro până la data de 17 iunie 2019. Doar persoanele selectate vor fi chemate la interviu.